Μπίκιας Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Σακελλαρίδη Θεοφράστου 15, Θεσσαλονίκη - Βούλγαρη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310845041

Γεωγραφικό πλάτος: 40.5973706666666

Γεωγραφικό μήκος: 22.9619135378787

Μπίκιας Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπίκιας Αθανάσιος Κ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Καρδιολογικό ιατρείο.