Πανταζής Νικόλαος Χ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Μπότσαρη Μάρκου 109, Εντός Πολυϊατρείου MACO Health Offices, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310908090

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6089035000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9686562234042

Πανταζής Νικόλαος Χ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Πανταζής Νικόλαος Χ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

MD. Επιστημονικός συνεργάτης Magnetoencephalography ( MEG ) Lab McGovern Institute for Brain Research, Massachusetts institute of Technology ( MIT ) USA.