ΣΥΝΑΡΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Θεσσαλονίκη
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Αρτέμιδος 47, Θεσσαλονίκη, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310889167

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6068160000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9632007725030

ΣΥΝΑΡΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΣΥΝΑΡΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Θεσσαλονίκη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η Σύναρση Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2009 έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στη Σύναρση Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε από κοινού με τους πελάτες μας τα επόμενα επενδυτικά τους βήματα, με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες αλλά και προσδοκίες τους.