Παρτάλης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Κορυτσάς 12, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310855411

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6198497000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9614384033592

Παρτάλης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Παρτάλης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310857095