Παπαργυρίου Ηρακλής Π. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Καραμανλή Κωνσταντίνου 154, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2314020467

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6011205945627

Γεωγραφικό μήκος: 22.9642357500000

Παπαργυρίου Ηρακλής Π. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Παπαργυρίου Ηρακλής Π. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η εταιρεία μας Παπαργυρίου Ηρακλής Π. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Καραμανλή Κωνσταντίνου 154, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2314020467