Τσικώτης Νικόλαος Α. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 14, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310240530

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6160087585449

Γεωγραφικό μήκος: 22.9544773101806

Τσικώτης Νικόλαος Α. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Τσικώτης Νικόλαος Α. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Πτυχίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (DEA) κλινικής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας Πανεπιστημίου Louis Pasteur - Strasbourg1, Γαλλίας.