Γανοτόπουλος Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Μπότσαρη Μάρκου 156, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310938901

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6093978000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9711475769231

Γανοτόπουλος Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Γανοτόπουλος Γεώργιος Θ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η εταιρεία μας Γανοτόπουλος Γεώργιος Θ. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι Μπότσαρη Μάρκου 156, Θεσσαλονίκη, 54453, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310938901