Στασινόπουλος Γεώργιος Π. - Θεσσαλονίκη
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Βενιζέλου 4, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310422598

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6335385000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9383722926829

Στασινόπουλος Γεώργιος Π. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Στασινόπουλος Γεώργιος Π. - Θεσσαλονίκη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310422501, 2310424213