Μπιλιμπίνη Κυριακή Ν. - Θεσσαλονίκη
Φαρμακευτικά και Ιατρικά Είδη - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 2, Θεσσαλονίκη - Σαράντα Εκκλησιές, 54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310201262

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6328561595744

Γεωγραφικό μήκος: 22.9632047000000

Μπιλιμπίνη Κυριακή Ν. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπιλιμπίνη Κυριακή Ν. - Θεσσαλονίκη Φαρμακευτικά και Ιατρικά Είδη - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Online φαρμακείο.