ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Θεσσαλονίκη
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα