Τσιουκανάρας Αθανάσιος Γ. - Θεσσαλονίκη
Ναυτιλία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Φασιανού 2, Θεσσαλονίκη, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310539049

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6343746597817

Γεωγραφικό μήκος: 22.9365902644680

Τσιουκανάρας Αθανάσιος Γ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Τσιουκανάρας Αθανάσιος Γ. - Θεσσαλονίκη Ναυτιλία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310542742