Κουτσογιάννης Ιωάννης Α. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Καραμανλή Κωνσταντίνου 131, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310989699

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6040000915527

Γεωγραφικό μήκος: 22.9642505645751

Κουτσογιάννης Ιωάννης Α. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κουτσογιάννης Ιωάννης Α. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος