ΓΚΙΟΣΙΟΣ ΠΕΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΟΕ - Θεσσαλονίκη
Συνεργεία - Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Λαγκαδά 24 \u0026 Ολυμπίου Γεωργάκη 2, Παραπλεύρως Jetoil, Θεσσαλονίκη - Βαρδάρης, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310511994

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6435930000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9352200000000

ΓΚΙΟΣΙΟΣ ΠΕΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΟΕ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΓΚΙΟΣΙΟΣ ΠΕΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΟΕ - Θεσσαλονίκη Συνεργεία - Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310548207