Μαυρομάτη Μαρία Α. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 25, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310264771

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6334930000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9400902821388

Μαυρομάτη Μαρία Α. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μαυρομάτη Μαρία Α. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Η δικηγόρος Μαρία Μαυρομμάτη παρέχει όλες τις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές που αφορούν τον κλάδο των ακινήτων. Νομικές έρευνες ακινήτων, μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, μεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία, δηλώσεις στο κτηματολογιο, επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών, ενοικιαστών.