ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - Θεσσαλονίκη
Παιδί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα