ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη
Παιδί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα