Σαμαράς Ελευθέριος Α. - Θεσσαλονίκη
Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα