ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΠΕ - Θεσσαλονίκη
Εξοπλισμός Μηχανολογικός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα