ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΣΠ - Θεσσαλονίκη
Ενώσεις & Σωματεία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα