ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Θεσσαλονίκη
Ενώσεις & Σωματεία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα